Videos i Articles

Aquí adjuntem per una banda els articles que hem publicat a la revista
Agrocultura (excepte el darrer, que és de la revista Lo Comunal), i per altra banda, alguns videos que hem editat. Gaudiu-ne.

Com fer hotels d’insectes per augmentar la biodiversitat“: hotel_insectes-59

“Què és un bosc comestible o verger?”: bosc-comestible-concepte-61

“El disseny d’un bosc comestible o verger”: bosc-comestible-disseny-62

“Conreant verdures pluriennals”: conreant-verdures-pluriennals-65

“Com crear una bassa a l’hort”: basses-67

“Conreant aliments a l’institut”: hort a l’institut

Video de presentació del bosc comestible de Phoenicurus:

Video del curs de disseny de bosc comestible a Eivissa:

Video de les edicions anteriors del curs de “Permacultura a la Pràctica“:

Petit “divertimento” sobre el nom de Phoenicurus:

 

També sortim breument en aquests dos audiovisuals fets dins el context d’un parell de projectes europeus on vam participar fa un parell d’anys:

European Urban Gardens Otesha“:

European Permaculture Teachers Partnership“: