Curs complet sobre Bosc d’Aliments

CURS COMPLET SOBRE BOSC D’ALIMENTS

Horari: Divendres de 15.30 a 19h; dissabte de 10 a 14h i de 15.30 a 19h; diumenge de 10 a 14h i de 15.30 a 19h – Organitza: Phoenicurus – INSCRIPCIONS emplenant el formulari d’inscripció o escrivint-nos a phoenicurus.permacultura@gmail.com

Un Bosc d’Aliments (també conegut com a verger, bosc comestible, “forest garden” o “food forest”) tracta d’imitar el funcionament d’un bosc, i de reproduir les seves virtuts a la nostra mida, en una plantació que combina plantes perennes – arbres, arbustos, herbàcies – a diverses alçades. Tot un sistema complex que tendeix a autoequilibrar-se, concebut per proporcionar-nos aliments variats, a més de molts altres productes útils.

Mòdul 1- Disseny:

Aprenem les tècniques i coneixements claus per a poder dissenyar i crear un espai ple de bellesa i d’abundància. A més ho podem veure, palpar, i experimentar en el context d’un dels pocs ‘boscos comestibles’ que hi ha a Catalunya i que compta amb  quasi 300 espècies diferents.

Temes tractats:

– Interès dels sistemes perennes
– Tipus i funcions de les plantes en un bosc d’aliments
– Els estrats i plantes que els poden constituir
– Teoria i pràctica de disseny
– Preparació del terreny i plantació
– Necessitats dels arbres fruiters
– Arbustos multifuncionals
– Closos vegetals
– Els estrats baixos: plantes anuals, perennes i vivaces
– Les plantes enfiladisses
– Com combinar els diversos estrats i les diverses espècies dins cada estrat
– Espècies autòctones i alòctones
– Com triar les espècies
– Propagació de plantes

 

Mòdul 2 – Creació i manteniment:

Vegem com passar a l’acció: aconseguir llavors i plantes, assenyalar on va cada arbre i plantar-lo, crear camins, bassetes, rocalles, closos…

Sabem que en un bosc d’aliments l’evolució esperada és la d’anar reduint la quantitat de feina i anar incrementant la collita. Amb tot, hi ha algunes tasques essencials que s’han d’anar fent per tenir un verger sa, abundant i bonic: petites intervencions per equilibrar les poblacions de flora i de fauna, encoixinats, podes, sembres, etc.

Aquest curs pretén dotar-vos de les estratègies i coneixements concrets i pràctics per tal de gestionar el vostre bosc d’aliments, des de la seva plantació fins al seu manteniment regular.

Temes tractats:

– Calendaris de plantació i de manteniment
– Com preparar el terreny
– Com crear camins
– Sembres i plantacions preparatòries
– Com plantar arbres i arbustos
– Com fer altres plantacions
– Com afavorir la fauna auxiliar
– Creació d’infrastructures diverses: bassetes, pèrgoles, rocalles, espiral d’aromàtiques
– Creació de bancals
– On aconseguir el material vegetal inicial (llavors, plantes, etc.)
– Eines necessàries
– Manteniment dels arbres i arbustos: podes, tractaments, propagació…
– Manteniment dels altres estrats: desherbat selectiu, «chop and drop», propagació…
– Coberta vegetal: sembres i segues
– Encoixinament
– Collites i conservació de productes
– Manteniment de camins, espais de reunió i marges